Kan alle medarbejdere i jeres virksomhed formulere virksomhedens identitet – jeres brand – i én sætning?

Kender og efterlever de virksomhedens værdier, og er de med til at skabe en samlet forståelse af, hvem I er som virksomhed?

Et klart defineret brand kan være det, der adskiller jer fra konkurrenterne og i sidste ende gør, at valget falder på jer. Med hvordan får I det helt særlige frem, der definerer netop jer?

Måske ved I godt, hvor I adskiller jer, men I har svært ved at sætte ord på det. Det kan også være, at jeres medarbejderne og jeres kunder slet ikke er enige i det billede, I ønsker at tegne af virksomheden. Eller I har været gennem en større udvikling i virksomheden, og der er kommet nye medarbejdere eller nye forretningsområder til – og så passer jeres oprindelige brand-definition ikke længere.

Kom på brandworkshop

For at skabe et fælles ståsted internt i virksomheden og en fælles platform, I kan kommunikere fra, anbefaler vi en brandworkshop, hvor vi afdækker:

  • Hvordan I adskiller jer fra jeres konkurrenter
  • Hvordan I formidler jeres identitet – jeres brand – i én sætning
  • Hvilke værdier der ligger til grund for jeres måde at drive virksomhed på
  • Hvordan I kommunikerer jeres værdier og det helt særlige ved jer, internt og eksternt

Efter workshoppen har I en klar bevidsthed om jeres grundlæggende identitet og profil, både internt og eksternt. I får etableret intern konsensus om, hvad I vil gå til markedet med, I får en klar elevatortale og et sigende payoff, og I er klar til at lægge strategi og planer for, hvordan I understøtter jeres brand.

”Det vigtigste workshoppen gjorde var at hjælpe os på vej i at få ensrettet vores tanker internt i huset. Gammelbys dækker bredt med nye vinkler og indspark, trends, idéer, tanker, meninger og anbefalinger. Vi har fået konkrete eksempler at arbejde videre med”

Søren Vestergaard,
Administrerende direktør i SCR Freelance