Morten Leth Jacobsen

Seniorkonsulent
+45 31 23 30 50
morten@gammelbys.dk
LinkedIn

Hvis jeres virksomhed står midt i en større transformation, hvor der eksempelvis er lagt en ny forretningsstrategisk retning, eller I skal ind på nye markeder, så kræver det meget ofte en større omkalfatring af jeres kommunikationsindsats også. Det kræver ofte en ny kommunikationsstrategi, et nyt website og en holistisk gentænkning af jeres samlede kommunikation, lead generation og tilgang til markedet.

Det kan jo også tænkes, at det hele bare kører – men at I savner en retning i jeres kommunikation? Eller bare nogen, der kan spotte de gode historier og se det kommercielle potentiale i det, der for jer er hverdag?

Denne klassiske, men dybt kommercielt orienterede eksegese har som forudsætning, uden at der skal skabes elementær usikkerhed om retning og uden at man nødvendigvis skal vige uden om ekstrahering af det komplekse, at der partielt eller holistisk reflekteres over organisationens iboende og samlede korpus af produkter, ydelser, governance og øvrige formulerede såvel som uformulerede, endsige uudtrykte politikker, som kan samle under et og samme begrebsapparat alle tænkelige og til tider tidskrævende og omkostningstunge eksternaliseringer i form af kommunikative og/eller markedsrettede gestalter. For nu at sige det kort.*

I begge tilfælde er det Morten, I skal tage fat i. Han kan gennemskue komplekse produkter, markeder og konkurrentforhold og transformere det hele til slagkraftig, logisk og effektiv kommunikation. Det kan han i kraft af sin baggrund som eksportingeniør, retoriker og kommunikationsansvarlig i kulturbranchen.

Og du ved, du har fat i en mand, der kan skrive, når du erfarer, at han også er en anerkendt skønlitterær forfatter med adskillige udgivelser bag sig. Han kan skrive alle genrer, fra blog posts til whitepapers, så køerne vender hjem, og duggen driver ned ad væggene (og kunderne ser jer som den thought leader, I gerne vil være). På det konceptuelle og kreative er han også skarp; så skarp, at han fungerer som akkrediteret censor ved DMJX og professionshøjskolernes kommunikationsuddannelser.

Hos Gammelbys er Morten altså jeres mand, når det gælder om strategi, webprojekter og kommunikationsarkitektur, og ikke mindst manden, der med sine skarpe og præcise tekster får formidlet, hvad kernen i jeres produkter og ydelser egentlig er – både på smukt dansk og på velklingende, korrekt engelsk. No? Yes.

*Bare lige for at skære det ud i pap: Sådan skal I ikke skrive. Det skal Morten nok sørge for.