Employer branding

Knap hvert tredje jobopslag fører ikke til en ansættelse. Det koster virksomhederne dyrt. Så der er al mulig grund til at se på jeres rekrutteringsproces og jeres employer brand med nye øjne og afsøge mulighederne for at blive mere attraktive overfor potentielle medarbejdere.

De dygtigste har frit valg på alle hylder. I skal gøre jer fortjent til at få deres ansøgninger, ikke omvendt.

I er helt sikkert ikke de eneste, der leverer de produkter og løsninger, I gør. Arbejdsopgaverne er sikkert ikke voldsomt forskellige hos jer og hos jeres konkurrenter. Måske lønnen også ligger på samme niveau.

Hvad skal I tilbyde for at tiltrække nye medarbejdere? Hvad skal der til for, at de vælger jer og ikke konkurrenten? Og hvad er det, der gør, at nogle virksomheder er mere attraktive og nemmere tiltrækker arbejdskraft end andre, når grundvilkårene er de samme?

Det identificerer vi sammen med jer!

Forventningsafstemning er vigtigt – manglende forventningsafstemning er dyrt

Når kommende medarbejdere søger job, er det ikke kun løn og arbejdsopgaver, der optager dem. Det handler også om arbejdsvilkår og udviklingsmuligheder, godt kollegaskab, god ledelse. Og om en helt masse usynlige, bløde værdier, der udgør oplevelsen af jeres virksomhed – jeres identitet. Det kan være stemningen på arbejdspladsen, tonen mellem medarbejdere og ledelse, hvilke værdier, der præger arbejdspladsen, og hvornår man er en succes som ansat.

Måske tror I, at I ved, hvad der trigger jeres kommende medarbejdere. Men ved I det faktisk?

Gennem research og interviews afdækker vi, hvad der reelt er vigtigt for jeres kommende medarbejdere og om I lever op til deres ønsker. Vi afdækker jeres identitet gennem kreative processer og ved at involvere alle interessenter, internt og eksternt.

Med en tydelig identitet får I afstemt potentielle medarbejderes forventninger til en ansættelse hos jer. I får de ’rigtige’ medarbejdere ind i folden og undgår dyre fejlansættelser.

Employer branding er en fælles opgave på tværs af organisationen. Den involverer HR, ledelsen, kommunikation og marketing og alle øvrige medarbejdere. Vi har en helt fast, velafprøvet proces, som sætter de mange stakeholders i spil og får alle de vigtige detaljer frem. Så I får helt styr på jeres employer brand identitet og på alle de elementer, det kan være svære at få sat ord på.

Vores proces for employer branding

1. Employer mapping workshop

Vi segmenterer og analyserer kommende medarbejdere, udarbejder personaer og budskabsplatform og identificerer kanaler og platforme.

Med employer mapping får vi grundlaget for at kunne udarbejde konkrete kampagnekoncepter til de valgte målgrupper.

2. Employer brand workshop

Gennem en række kreative og praktiske øvelser kommer vi ind til kernen af jeres position som arbejdsgivere og virksomhedens kultur, værdier og mål for medarbejderpleje, medarbejdertrivsel og -udvikling.

Vi definerer jeres employer brandessens, employer brandfølelse og employer brandpersonaer, som reflekterer, hvem I er som virksomhed inderst inde.

3. Interviews og GAP-analyse

Vi afvikler interviews med eksisterende, potentielle og tidligere medarbejdere indenfor den valgte målgruppe og med HR, ledelse, salg, marketing, kommunikation.Ud fra de indsamlede data, identificerer vi de konkrete fordele, I kan tilbyde medarbejderne, både de hårde og de bløde fordele. Vi holder dem op mod målgruppernes ønsker og prioriteringer. Identificerer gaps og eventuelle organisatoriske forandringer, I vil foretage eller skal imødekomme på anden vis.

4. Konklusioner og anbefalinger

I GAP-analysen bliver vi kloge på jeres image hos medarbejdere og potentielle medarbejdere og på jeres egen opfattelse af jeres inderste kerne. Men – hvor stor er forskellen mellem de to? Hvor lever jeres image ikke op til jeres opfattede brand, og hvad skal vi rette op på for at ramme plet?

5. Employer Value Proposition – kernefortælling og kernebudskaber

Med udgangspunkt i den godkendte employer brandfortælling, GAP-analysen og de valgte medarbejerpersonas udarbejder vi en EVP-kernefortælling, der afspejler jeres employer brand, værdier, kultur og forpligtelser overfor medarbejderne – fx work-life balance, løn og kultur.Employer Value Proposition udtrykker jeres strategi for at tiltrække medarbejdere. Den udtrykker de overordnede fordele og styrker ved jeres organisation og er det løfte, I giver til kommende medarbejdere om jer som arbejdsplads.

6. Handlingsplan – klar til eksekvering

Vi udarbejder en konkret handlingsplan for implementering af kernefortællingen i konkrete aktiviteter målrettet de identificerede målgrupper.

7.  Eksekvering – en databaseret indsats

Sammen udvælger vi målepunkter for aktiveringen af Employer branding-indsatsen. Vi arbejder databaseret med udgangspunkt i design thinking, tracker løbende på online indsatser og resultater – og tilpasser aktiviteterne ud fra data. Vi inddrager input fra alle datakilder, interne og eksterne og udarbejder et employer branding framework med målsætninger fra de forskellige indsatsområder.

Vil du vide mere?

Skal din indbakke bugne med kvalificerede ansøgninger og alle pladser besættes? Så skal I have styr på jeres employer brand og jeres employer value proposition. Det hjælper Helle jer med!

gbys_medarbejder_helle

Helle Husum

Seniorkonsulent, content specialist

Stop med at strippe i mørke

Gammelbys

Marselis Boulevard 1 8000 Århus C CVR: 43489038

M: info@gammelbys.dk

T: +45 70 204 209

© Copyright Gammelbys 2024
contact-section

Stop med at strippe i mørke

Gammelbys

Marselis Boulevard 1 8000 Århus C CVR: 43489038

M: info@gammelbys.dk

T: +45 70 204 209

© Copyright Gammelbys 2024