Aktiviteter

  • Hjemmeside
  • Design
  • Content
  • Print-materiale

Kunde

Christine Centeret

Om samarbejdet

Christine Centeret er café, værested og rådgivning for kvinder, mænd og pårørende til voksne, der oplever senfølger af seksuel misbrug i barndommen. Altså mennesker i en sårbar situation, som ofte skal overvinde sig selv for aktivt at opsøge hjælp til deres problematikker.

Inkluderende kommunikation

Hvordan viser vi nogle sårbare mennesker i krise, at der er hjælp og støtte at hente – både menneskeligt og fagligt – og at det er nemt og trygt at henvende sig? Det var opgaven, da Gammelbys lavede hjemmeside for Christine Centeret.

Kommunikationen til denne målgruppe skal være inkluderende og stræbe efter at gøre det trygt og nemt for potentielle brugere at opsøge de fagpersoner, frivillige og brugere, der udgør Christine Centeret.

Hvad virker i forhold til målgruppen, og hvad er realistisk?

Som potentiel bruger af Christine Centeret skal du føle dig velkommen og mødt. Det skal være ekstremt tydeligt, at de mennesker, der står klar til at tage imod dig i caféen, har den samme type oplevelser i bagagen som dig og en grundlæggende forståelse for din situation. Og at der samtidig er kvalificerede fagpersoner til at støtte op om dig og dine bekymringer med rådgivning og deciderede behandlingsforløb.

En chatfunktion på hjemmesiden var i spil – så brugerne kan tage den indledende kontakt forholdsvist anonymt, og når det passer dem. Men en chatfunktion stiller krav til GDPR, håndtering af brugernes private oplysninger og teknik. Krav Christine Centerets frivillige ikke var gearede til. Derfor blev den valgt fra, og valget faldt i stedet på en ny hjemmeside.

Resultater

Hvordan formidler vi den stemning, brugerne møder IRL, på en hjemmeside?

Kravene til hjemmesiden var, at den både skulle indeholde direkte brugbart indhold, så brugerne kan ”hjælpe sig selv” i første omgang og klæde dem på til at ”turde” møde op i Christine Centeret. Derfor blev hjemmesiden en kombination af konkret viden og aflivning af myter til forskellige målgrupper og en favnende, imødekommende beskrivelse af Christine Centerets aktiviteter og tilbud.

Både mænd, kvinder, pårørende og fagpersoner skal kunne spejle sig i indholdet og finde relevant information, der passer til deres situation. Midlerne til at opnå det var en bevidst fortællestil og ordbrug og farver og fonte, der understøttede det imødekommende, varme og omfavnende.

Christine Centeret er efterfølgende blevet lagt under CSM: Midt Nords hjemmeside.

Vil du vide mere?

Tag fat i Helle, hvis du har en sårbar målgruppe og du gerne vil have et bud på, hvordan du rammer dem, sobert og inkluderende.

gbys_medarbejder_helle

Helle Husum

Seniorkonsulent, content specialist

Stop med at strippe i mørke

Gammelbys

Marselis Boulevard 1 8000 Århus C CVR: 43489038

M: info@gammelbys.dk

T: +45 70 204 209

© Copyright Gammelbys 2024
contact-section

Stop med at strippe i mørke

Gammelbys

Marselis Boulevard 1 8000 Århus C CVR: 43489038

M: info@gammelbys.dk

T: +45 70 204 209

© Copyright Gammelbys 2024