Forventningsafstemning er vigtig – manglende forventningsafstemning er dyrt

9. March 2023
Posted in Blog
9. March 2023 Helle Husum

Skal I tiltrække nye medarbejdere til jeres virksomhed? Der er rift om dem, så I skal skille jer ud fra konkurrenterne og tilbyde noget mere end god løn og gode arbejdsforhold.

I skal gøre det tydeligt, hvordan det er at arbejde hos jer og hvilke værdier og grundholdninger, I har som virksomhed.

Det handler blandt andet om omverdenens opfattelse af virksomheden – at potentielle medarbejdere har en fornemmelse for virksomheden, og hvad den står for. En fornemmelse af, at her kunne det være godt at arbejde. At de kan identificere sig med virksomheden identitet og dens værdier. Og det er ikke de værdier, der står under vision og mission på jeres hjemmeside, men de levede værdier.

Med en tydelig identitet får I afstemt potentielle medarbejderes forventninger til en ansættelse hos jer. I får de ’rigtige’ medarbejdere ind i folden og undgår dyre fejlansættelser.

Men hvordan ér jeres identitet og jeres værdier, og hvordan får I præsenteret det, så det bliver klart og tydeligt, hvordan det er at arbejde hos jer?

Det handler om kultur

Kulturen mærker man med det samme, når man arbejder i en virksomhed, men det er ofte ikke noget, der er sat mange ord på. Men hvad er kultur egentlig for en størrelse, og hvordan formidler I noget, der er usynligt og oftest ikke er italesat?

Medarbejdere vil gerne arbejde et sted, de kan være stolte af. Et sted, hvor værdierne harmonerer med deres egne. Derfor skal I være tydelige om jeres kultur og værdier i alt, hvad I kommunikerer. Og det skal hænge sammen. Det billede I giver af virksomheden udadtil, skal passe med medarbejdernes oplevelse hver dag, når de går på arbejde. Og kundernes. Og samarbejdspartnernes.

 

Medarbejderne skal vide præcis, hvad de går ind til, og hvad de kan forvente. Med en klar forventningsafstemning tiltrækker I de medarbejdere, der passer ind i jeres kultur, og som derfor bliver hos jer. Fejlansættelser er dyre og skaber dårlige ambassadører.

Kulturen og værdierne skal være tydelige i alt jeres materiale – på hjemmeside, sociale medier, måden I besvarer mails på, hvordan I møder kunder, leverandører og jobansøgere, ikke mindst i eventuelle afslag.

Medarbejderne skal vide præcis, hvad de går ind til, og hvad de kan forvente. Med en klar forventningsafstemning tiltrækker I de medarbejdere, der passer ind i jeres kultur, og som derfor bliver hos jer. Fejlansættelser er dyre og skaber dårlige ambassadører.

Det handler også om jeres brand

Selvfølgelig vælger vi job ud fra løn, interesser, geografi, men vi vælger også ud fra følelser. Bevidst eller ubevidst spiller følelserne ind, når vi søger job. Vi har en fornemmelse af, hvordan det vil være at arbejde i den specifikke organisation. Det er det, vi kalder virksomhedens brand. De usynlige følelser og fornemmelser, som udgør jeres kultur og værdier, lægger vi ned i brandet – hvad vil I gerne udstråle og hvilken opfattelse af virksomheden, vil I gerne have omverdenen har?

I kan også arbejde med at forbinde en følelse til jeres brand, så I skiller jer ud fra mængden og vækker forskellige associationer hos nye medarbejdere. Og efterlader et stærkere aftryk i markedet og bliver husket – på brandet og den følelse, det giver.

Der er jo kæmpe forskel på, hvilken følelse I vækker i omgivelserne, og hvilke mennesker den følelse tiltrækker.

Hvad står jeres virksomhed for? Er I tillidsvækkende og pålidelige, hippe og cool, innovative og nyskabende eller traditionsbundne og solide?

Har I formuleret et brand, så skal det underbygges med strategier og praksis, der matcher – hele vejen rundt.

Her kan du læse, hvordan et stærkt brand skiller dig ud fra flokken – og både tiltrækker medarbejdere og skaber resultater på bundlinjen.

Klar til en snak?

Klar til en snak om branding, employer branding og identitet?

Tag fat i Helle for en snak om, hvad du ellers kan gøre for at blive jobklar.

gbys_medarbejder_helle

Helle Husum

Seniorkonsulent, content specialist

Stop med at strippe i mørke

Gammelbys

Marselis Boulevard 1 8000 Århus C CVR: 43489038

M: info@gammelbys.dk

T: +45 70 204 209

© Copyright Gammelbys 2024
contact-section

Stop med at strippe i mørke

Gammelbys

Marselis Boulevard 1 8000 Århus C CVR: 43489038

M: info@gammelbys.dk

T: +45 70 204 209

© Copyright Gammelbys 2024