Interview: Pernille Riise fra Dansand – Råstofproduktion har stort potentiale for ESG-gevinster.

13. May 2024
Posted in Blog
13. May 2024 Kristian Krøyer Sørensen

ESG som lovområde er stadig kun under udrulning, og mange steder kæmper man stadig med at huske, hvad forkortelsen egentligt står for. Det er ikke nyt, at virksomheder arbejder med ansvarlighed og gennemsigtighed for øje, når det gælder klimaaftryk, medarbejderforhold og ledelse – men kommunikationen af virksomhedernes indsats på netop de felter er i stigende grad en konkurrenceparameter.

Det er nemlig ikke længere nok at have et godt produkt til en god pris, hvis din konkurrent har næsten det samme, men kan levere data til en ESG-rapport oveni.

“Ligesom så mange andre SMV’er er vi ikke underlagt EU’s krav om bæredygtighedsrapportering endnu, men det er vores store kunder. Hvis vi kan levere data til deres rapportering, er vi meget mere værdifulde for dem som samarbejdspartnere. Vi er også nogle af de første i branchen, der går med produktspecifikke EPD’er (Environmental Product Declaration) på vores produkter – det er virkelig noget, kunderne sætter pris på fordi det gør det nemt for dem at vælge produkter til byggeriet ud fra data om produkternes miljøpåvirkning,” siger Pernille Riise, marketingansvarlig ved Dansand.

Relevant for kunderne = relevant for medarbejderne

Kvartssand er en afgørende ressource når det drejer sig om byggeri og industri, og Dansand er specialist i at levere de kvaliteter, der skal bruges til fx bygninger, havvindmøllefundamenter og drikkevandsfiltre.

Pernille Riise har bolden, når det gælder Dansands kommunikation – dermed også omkring deres ESG-tiltag. Så hvordan griber man opgaven an, når man skal kommunikere sin ESG-indsats – både eksternt og internt?

“Vi prøver at inddrage vores medarbejdere i processen blandt andet ved at holde fælles infomøder hver anden uge, hvor vi fortæller om vores nye tiltag, og i det hele taget bruger tid på at konkretisere alle de her begreber i forhold til vores egen hverdag. Desuden holder vi ‘Medarbejderaften’ engang i mellem, hvor vi taler om forskellige bæredygtigheds- og ESG-dilemmaer på tværs af afdelinger og fagligheder. Vi har også en gammeldags idépostkasse, hvor vi opfordrer alle til at komme med indspark,” siger Pernille Riise.

“Det bliver hurtigt meget ukonkret, når man taler om ESG eller bæredygtighed. Det kan være ret svært at relatere det til ens egen hverdag på sin arbejdsplads. Generelt er den interne kommunikation en større opgave, end mange tror – det må man ikke undervurdere. For ESG er relevant for alle i virksomheden, når kunderne efterspørger det. Og det gør de.”

ESG er ikke bare “grøn omstilling”

Dansand har altid haft stor fokus på det sociale aspekt – fra længe før, der var noget der hed ESG:

Vi arbejder jo med tunge materialer og maskiner, så det er helt afgørende for os at skabe trygge rammer om sikkerheden og have fokus på arbejdsmiljø og uddannelse. Det er den samme grad af opmærksomhed og grundighed, vi gerne vil hæve vores overordnede ESG-indsats op på,” forklarer Pernille Riise.

Derudover er kommunikationen af Dansands arbejdsforhold en oplagt mulighed for employer branding:

“Kunne vi bruge genanvendte materialer til ny emballage? Skal vores nye gaffeltrucks være eldrevne? Og hvordan er arbejdskomforten i dem? Vi vil jo også gerne kunne tiltrække dygtige medarbejdere, og der hjælper det, hvis folk ved, at Dansand er en god arbejdsplads, der prioriterer sine medarbejdere,” uddyber Pernille Riise.

Hvordan kommunikerer man om sine udfordringer?

Mange industrivirksomheder har udfordringer i mødet med villaejere og omverden, men netop i mødet er der kommunikationsmuligheder for dem, der tør gribe dem:

“Vi har altid gjort en ekstra indsats for at være åbne overfor vores lokalsamfund og vores naboer, og vi inviterer altid til dialog – vi får næsten altid en god snak ud af at invitere folk med i processen. Og der kommer også konkrete tiltag ud af dialogen, fx har vi i et område etableret en offentlig sti gennem vores område for at naboer fik adgang til et rekreativt område,” bemærker Pernille Riise.

“Vores største udfordring er, at vi er afhængige af energi. Der er vi simpelthen afhængige af, at den teknologiske udvikling bliver mere og mere energibesparende. Der kan vi ikke gøre så meget andet end at lægge vores investeringer i teknologi, der bruger mindst energi, når det er muligt. Når det så er sagt, så arbejder vi hver eneste dag på at gøre det bedre end i går. For eksempel udskifter vi løbende energitungt produktionsudstyr til mere effektive modeller, og vi er i gang med at implementere en løsning til digital energiledelse, så vi bedre kan vurdere, hvor vi kan sætte ind med energibesparende tiltag her og nu.”

God ESG-kommunikation kræver øvelse – og samarbejde

Selvom Pernille står for kommunikationen af Dansands tiltag, sidder hun ikke alene med ESG:

“Vi sidder faktisk med ESG i en gruppe, der spænder over flere af Dansands afdelinger – produktion, kvalitet, sikkerhed, marketing og topledelsen, hvor vi mødes og arbejder med vores ESG-tiltag,” forklarer Pernille Riise.

Bemandingen af virksomhedens ESG-indsats kan måske virke broget udadtil, men det giver god mening at have repræsentanter fra mange dele af virksomheden.

“Vi har arbejdet med CSR-rapport og analyse af værdikæde internt i længere tid nu. Både for at se, hvor vi kan iværksætte forbedrende tiltag, men lige så meget for at systematisere arbejdet og tænke arbejdet med bæredygtighed ind vores strategiprocesser og handlingsplaner. Inden for de sidste 2-3 år er vi blevet meget mere systematiske omkring det. Det har været godt, fordi alle bidrager med deres forskellige kompetencer og fagligheder,” afslutter Pernille Riise.

Pernilles tre gode råd til dig, der er helt ny i opgaven med at være ESG og kommunikationsansvarlig

  • Prioriter indsatser før kommunikation.
    “Hvis din kommunikation om ESG-tiltag skal være troværdig, skal du vente med at råbe højt, indtil du rent faktisk har gjort noget og sat noget i værk. Det er risikabelt at fortælle for meget om hvad du planlægger, hvis du ikke har gjort noget endnu.”
  • Undervurdér ikke omfanget af den interne kommunikation.
    “At få alle i virksomheden til at forstå og bakke op om jeres ESG-tiltag er ikke en nem opgave. Det tager tid og kræfter at nå ind til alle i organisationen. Og der er gode chancer for, at du får brug for kollegaer i alle afdelinger at levere indsigt og data til din rapportering.”
  • Hav din dokumentation på plads.
    “Når du har sat initiativer i søen og er klar til at sige noget om det, skal du sørge for at dokumentationen bakker op om det, du siger. Der er stigende fokus på greenwashing, og det er så nemt at komme til at gå for langt i sine postulater, fordi man gerne vil brænde igennem. Hold dig til fakta!”

Udred dit budskab om ESG

Har du en masse at sige men ved ikke hvordan? Lad Kristian hjælpe dig på vejen.

gbys_medarbejder_kristian

Kristian Krøyer Sørensen

Kommunikationskonsulent

Stop med at strippe i mørke

Gammelbys

Marselis Boulevard 1 8000 Århus C CVR: 43489038

M: info@gammelbys.dk

T: +45 70 204 209

© Copyright Gammelbys 2024
contact-section

Stop med at strippe i mørke

Gammelbys

Marselis Boulevard 1 8000 Århus C CVR: 43489038

M: info@gammelbys.dk

T: +45 70 204 209

© Copyright Gammelbys 2024