Dyrk jeres eksperter – de er magi for jeres salg

Dyrk jeres eksperter – de er magi for jeres salg

Dyrk jeres eksperter – de er magi for jeres salg

Når du som marketingansvarlig evner at finde, dyrke og synliggøre B2B-virksomhedens hus-eksperter, får du det bedste indhold i verden. Og det gi’r kunder i butikken.

Lad os spole lidt tilbage. I arbejder hårdt, I kan jeres shit og I leverer varen hver gang. Jeres kunder er tilfredse, og I er generelt glade for at gå på arbejde.

Men det vælter ikke ind med nye kunder, og I synes ikke, der er ikke nok, der kender jeres virksomhed.

I leverer i store træk det samme som en række af jeres konkollegaer, og det er svært for kunderne at kende forskel på jer og dem.

Det kunne I godt tænke jer at lave om på.

En af løsningerne på at skille sig ud fra flokken er at have en stærk content strategi.

…. Men der står noget i vejen …

Der er to ting, der igen og igen blokerer for jer, der sidder der ude med ansvaret for at skabe det forjættede content.

Den første er, at ledelsen godt nok siger, de vil have dig til at levere content. De forstår bare ikke, hvor stort et arbejde det er for hele virksomheden at fabrikere ikke-nå-fremkaldende-men-virkelig-effektivt content.

Derfor er mit vigtigste råd, at du skal have ledelsens fulde, synlige opbakning. Ellers kan du lige så godt lade være med at læse videre.

Den næste sten på vejen er typisk, at der er for få, der gider tale med dig. Og fordi output aldrig bliver bedre end input, er det et problem, når dine kolleger ikke har tid eller vil ikke tage sig tid til at tale med dig.

Det er sjovt nok også løst med mit vigtigste råd. Hvis I har en klar og tydelig strategi, der primært motiverer, og måske endda dikterer, at husets eksperter på alle givne områder skal stå til rådighed for dig, når du har brug for viden – så er din (og virksomhedens) lykke gjort.

Hvad er en Thought Leader AKA en brugbar ekspert?

Nu har du fået grønt lys. Så skal du ud og finde de kloge hoveder i huset. Her kommer det lidt overrendte begreb Thought Leadership kommer ind i billedet.

Der er flere definitioner af Thought Leadership. Vi holder os til, at det er en person, der ved noget om noget særligt, hele tiden følger med i udviklingen indenfor sit felt og ikke er bange for at dele ud af sin viden. En der har de bedste svar på de spørgsmål, jeres kunder går og bøvler med og er villig til at dele dem.

Arbejdshandskerne på – her er hvad du gør:

 • Lav listen over spørgsmål, jeres kunder stiller i deres beslutningsproces
 • Kig dig omkring i virksomheden. Der sidder (forhåbentlig!) mange kloge hoveder, der kan svare på de spørgsmål, jeres (potentielle) kunder går og grunder over.
 • Vælg dem ud, der har:
  • Modet til at være ”transparente” og rent faktisk sige noget helt ærlig
  • Lysten til at dele deres best practices
  • Balls til tænke i nye baner og udfordre traditionelle metoder
 • Sørg for at dine kommende husekseperter – dine Thought Leaders – dækker virksomhedens kompetencer bredt. Både i forhold til ydelser, hvordan I leverer, jeres kultur osv. Og hvis I er ramt af en af tidens helt store udfordringer, medarbejder-mangel, så husk at tænke employer branding ind i din søgen efter eksperter: Hvem er så seje, at de kan være med til at tiltrække medarbejdere?
 • Gå i gang med at skrive, filme, tegne, fotografere – skab content sammen med dine Thought Leaders.
 • Husk at distribuere jeres content vidt og bredt … lyder som sund fornuft og noget, der ikke burde stå på listen, men jeg bliver gang på gang overrasket over, hvor meget content, der ligger ubrugt hen ude i virksomhederne.

Go’ arbejdslyst & stay tuned – næste artikel bliver tjeklisten for, hvad er er godt content. Så’n rigtigt.

Læs mere fra Gammelbys